Reference  

V rámci naší praxe klademe dlouhodobě mimořádný důraz na zachovávání mlčenlivosti o údajích našich klientů. Věříme, že k naplnění tohoto cíle je nezbytné nezveřejňovat žádné údaje o našich klientech, a to včetně jmen a názvů společností, pro které dlouhodobě pracujeme.

Jakékoli klientské reference proto poskytujeme vždy na individuální bázi, a to včetně předání e-mailových adres příslušných pracovníků našich klientů, které je možné kontaktovat. V případě zájmu o poskytnutí klientských referencí nás proto neváhejte kontaktovat.